อารยธรรมเปอร์เซีย

Featured

imagesวิชาประวัติศาสตร์ ส 32170

ครูที่ปรึกษา อ. อรวรรณ  กองพิลา

คำถามเกี่ยวกับอารยธรรมเปอร์เซีย

1.  ใครเป็นคนขยายดินแดนเปอร์เซียออกไปอย่างกว้างขวาง

2.  อาณาจักรเปอร์เซียเป็นจุดศูนย์กลางของการเชื่อมโยงของดีนแดนใดบ้าง

3.  “ศาสนาโซโรอัสเตอร์” มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร

4.  เปอร์เซียรุ่งเรืองที่สุดในสมัยกษัตริย์พระองค์ใด

5.  ทำไมชาวเปอร์เซียถึงมีความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้า

654498-img-1359118426-5

โฆษณา